• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • ROGWU Sendikasının Tüpraş Ziyareti

  Petrol-İş Sendikası’nın davetlisi olarak ülkemizde bulunan ROGWU Sendikası Genel Başkanı Lev Mironov ile üst düzey yöneticisi Larisa Lukiyanova Kocaeli Şubemizin örgütlü olduğu Tüpraş İzmit Rafineri M
 • DİDDK temyiz itirazlarımızı reddederek, onama kararı verdi.

  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tüpraş'ta mevcut yüzde 51 oranındaki kamu payının blok satış yoluyla özelleştirilmesine ilişkin, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının, İhale İlanının, İhale Şartnamesinin, İhale Komisyonu Kararının iptali istemiyle Danıştay 13. Dairesi’nde açılan davalarımızda verilen red kararlarına yapılan temyiz itirazlarımızı reddederek, onama kararı verdi.   
 • Tüpraş tartışmasında iddialara yanıtlarımız

  Birçok kesimin inancını kaybettiği, “bu iş bitti Tüpraş gitti” dediği noktada 29 Nisan 2005 tarihinden bugüne kadar yürütmüş olduğumuz on aylık mücadelenin meyvelerini almaya başladık. Bu başarı Tüpraş’ta gelecek bundan sonraki başarıların ilkidir. 
 • Öztaşkın'ın Mersin Şube Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma

  Türkiye sendikal hareketinin önündeki en büyük engelleri oluşturan 2821 sayılı Sendikalar Yasası ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt yasalarının değiştirilmesi için AKP Hükümetin üç yıldan bu yana değişik taslaklar hazırladığını ancak bu taslakları Meclis gündemine getirmediğini belirten Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın, “Eğer biz sendikalar olarak bu yasaları sahiplenmezsek, bu yasaların değişmesi doğrultusunda talepte bulunmaz, bir baskı gücü oluşturmazsak, bu yasalar yine uzun süre değişmeyecektir” dedi.
 • Tüpraş Emniyet ve Çevre Haftası

  Tüpraş Emniyet ve Çevre Haftası tüm rafinerilerde yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. Petrol-iş Kocaeli Şube Başkanı Ali Ufuk Yaşar'ın da davetli olduğu etkinlikte yarışmalarda başarılı bulunanlara ödülleri verildi. Slogan-afiş yarışmasında başarılı olan İzmit Rafineri Müdürlüğünden üyemiz Osman Dural' a ödülünü Kocaeli Şube Başkanı Ali Ufuk Yaşar verdi.
 • Yargı Tüpraş'ın şaibeli satışını iptal etti

  Ankara 12. İdare Mahkemesi, Sendikamıza 23.5.2006 tarihinde tebliğ edilen kararıyla, Tüpraş'ın %14,76'sının İMKB Toptan Satışlar Pazarında satılmasına dair Özelleştirme İdaresi Başkanlığı işlemini iptal etti.  
 • 'Madenler vatandır, vatan satılmaz'

  Sendikamızın çok yakından bildiği ve halen devam eden Tüpraş'ın özelleştirme sürecinde yaşadıklarını şimdi de Soma Maden işçileri yaşıyor.
 • Tüpraş davasında sonuna kadar

  Sendikamız, Tüpraş'ın yüzde 51'lik hissesinin satışının iptaline ilişkin açtığı davaları esastan sonuçlandıran Danıştay 13. Dairesi’nin “red” kararları için, kararların temyiz incelemesi üzerine bozulması ve temyiz incelemesi sonucuna kadar yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda dava açtı.  
 • Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimiz Aliağa’da

  Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın ve Genel Sekreterimiz Mustafa Çavdar 10 Nisan 2006 günü Aliağa’da idi. Öğle paydosunda Tüpraş Bakım Müdürlüğü Atölyesinde işçi arkadaşlarımıza hitaben bir konuşma yapan Öztaşkın, 'Sendika olarak bugüne kadar çok önemli bir mücadeleyi hep beraber verdik. Bunda emeği geçen herkese, özellikle de Aliağa işçilerine teşekkür ediyorum, kutluyorum' dedi.
 • Petrol-İş, ÖİB yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu

  Tüpraş’taki %51 kamu payının özelleştirilmesine ilişkin işlemler hakkında açılan davalar sonucunda, DİDD Genel Kurulu 2.2.2006 tarihli kararıyla, ihale şartnamesi ve buna dayalı ihaleyi sonuçlandıran ihale komisyonu kararını hukuka aykırı bularak yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.  

Sayfalar