• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • Özelleştirme İdaresi başkanı Metin Kilci hakkında yargı kararını uygulamamak fiili nedeniyle suç duyurusu

  Petrol-İş sendikası, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 2.2.2006 tarih ve 2005/862 ve 864 sayılı dosyalarında verilen yürütmenin durdurulması kararları gereklerini 30 günlük yasal süre içerisinde yerine getirmeyerek Anayasa'nın 138.maddesinin  ve 2577 sayılı yasanın 28.maddesinin ihlali sebebiyle Özelleştirme İdaresi başkanı Metin Kilci hakkında suç duyurusunda bulundu.      
 • Tüpraş işçisi özelleştirmeye bir kez daha hayır dedi

  Tüpraş Genel Müdürlüğü ve İzmit Rafineri Müdürlüğü'nde gündüz vardiyası çalışanları vardiya değişim saatinde fabrika önünde toplanarak, Tüpraş’ta yürütmeyi durdurma kararını uygulamayan ÖİB yetkililerini bir kez daha protesto etti
 • Tüpraş'ta hukuksuzluğa devam kararı çıktı

  Dün bir açıklama yapan ÖİB, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2 Şubat 2006 tarihinde aldığı, Tüpraş’ın %51'lik hissesinin blok satışına ilişkin ihale komisyonu kararının ve ihale şartnamesinin yürütmesinin durdurulması kararını uygulamamıştır. İdare hukuki değil keyfi hareket ederek, 30 günlük yasal süre içerisinde bu kararı uygulamamakla suç işlemiştir.
 • Tüpraş Aliağa Rafinerisi'nde hukuksuzluk devam ediyor

  Mahkeme kararlarını uygulamayan ÖİB yetkililerini ve hükümeti uyarmak üzere eylem yapan Tüpraş işçileri, şimdi de 'yeni' işveren ile uğraşıyor. 27 Mart 2006 günü yapılan tam gün iş bırakma eyleminin ardından İzmir Rafinerisine gelen Tüpraş Genel Müdürü ve beraberindeki yetkililerin, işçilerle görüşerek onlara eylemlere katılmamaları yönünde telkinlerde bulunduğunun öğrenilmesi üzerine, buna engel olmak için rafineriye girmek isteyen şube başkanı İbrahim Doğangül, kapıda engelle karşılaştı.
 • Kocaeli Tüpraş işçisi dolum ve satış yapmadı

  Tüpraş Genel Müdürlüğü ve İzmit Rafineri Müdürlüğü'nde çalışan Petrol-İş sendikası üyesi işçiler, Tüpraş’ta yargı kararının uygulanması için 1 gün dolum ve satış yapmadı.
 • Kırıkkale Tüpraş işçisinden uygulanmayan yargı kararını protesto

  Kırıkkale Tüpraş işçisi 27 Mart sabahı tam gün iş bıraktı. Tüpraş’ta yargı kararının uygulanmaması nedeniyle Kırıkkale Şubemize bağlı Tüpraş Rafineri işçileri bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.
 • Üretimden gelen gücünü kullanan Tüpraş işçisi bugün iş bıraktı

  Tüpraş’ta idare’ye tanınan 30 günlük sürenin dolmasına 3 gün kalmasına rağmen kararın hala uygulanmaması nedeniyle sendikamız üyesi Tüpraş rafineri işçileri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), siyasi iktidar ve ortada yargı kararı yokmuş gibi davranıp işlemlerin devamı niteliğinde kararlar alan Koç-Shell Konsorsiyumu’nu bir kez daha uyarmak için bugün tam gün iş bırakma eylemlerine başladı.
 • 'Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti midir?'

  Tüpraş İşçileri Soruyor: 'Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti midir?' 02 Şubat 2006 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararının ÖİB’ye tebliğ edilmesinin 27. gününde, Petrol-İş Sendikasına üye işçiler bugün bir kez daha eylem yaparak hükümeti ve tüm ilgilileri uyardı: 'Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ise derhal mahkeme kararı uygulansın!'
 • Tüpraş'ın %51 payının devrine dair İdare işleminin İYUK 27/4 hükümleri doğrultusunda yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi

  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 2005/864 ve 2005/862 sayılı yürütmenin durdurulması kararları doğrultusunda iptali ile öncelikle dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulması istemini içerir dava dilekçesini aşağıda yayımlıyoruz.    
 • Anıtkabir ziyareti

  Sendikamız Petrol-İş, yirmi yılı aşkın bir zamandır özelleştirmelere karşı mücadele etmekte, kamusal alanın tasfiyesine ve sosyal devletin yok edilmesine karşı direnmektedir.

Sayfalar