• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • 'Tüpraş’ta demokratik haklar sonuna kadar kullanılacaktır'

  Petrol-İş Başkanlar Kurulu 14-15 Mart 2006 tarihinde Bursa’da toplanarak dünyadaki ve ülkedeki gelişmeleri görüşmüş, Tüpraş’a dair gelişmeleri değerlendirmiş, toplu iş sözleşmelerini, örgütlenme faaliyetlerini, sendikalaştıkları için işlerini kaybeden BPO’daki üyelerimizin durumunu, sosyal güvenliği ve sendikaları ilgilendiren yasa ve tasarıları ele almıştır.  Başkanlar kurulumuz, ortaya konan görüş ve önerilerin ne şekilde hayata geçirilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduktan sonra tüm bu konulara ilişkin yaklaşımlarını aşağıda yer alan sonuç bildirgesi ile üyelerimize ve kamuoyuna duyurmayı kararlaştırmıştır.
 • Kırıkkale Tüpraş işçileri Ankara’da ÖİB önünde eylemde

  Sendikamızın örgütlü olduğu Tüpraş’ın 5 rafinerisinde çalışan üyelerimiz 7 Mart tarihinde Ankara’da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın önünde protesto eylemi yaptılar.
 • Kocaeli Tüpraş işçileri Ankara eyleminde

  Tüpraş' ın özelleştirilmesine karşı çıkan Petrol-İş Sendikası üyesi Kocaeli Tüpraş rafineri işçileri, diğer rafineri işçileriyle birlikte 7 Mart tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun verdiği yürütmeyi durdurma kararını uygulamayan ÖİB önünde toplanarak eyleme destek verdi.
 • Tüpraş’ta sonuna kadar mücadele

  7 Mart 2006 Salı günü Ankara'da ÖİB önünde genel başkanımız tarafından Tüpraş'ta yargı kararının derhal uygulanmasına yönelik hükümeti protesto eden bir basın açıklaması yapıldı.
 • Yargı kararını uygulamayan Kilci ve yardımcıları hakkında disiplin sürecinin işletilmesini istedi

  Sendikamız, Maliye Bakanlığı’na yaptığı başvuruda, Tüpraş’ta bulunan yüzde 51 oranındaki kamu payının blok satış yoluyla özelleştirilmesine ilişkin ihale hakkındaki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, 2.2. 2006 tarihli yürütmenin durdurulması kararları gereğini yerine getirmekten kaçınan Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci ve sorumlulukları saptanacak ÖİB görevlileri hakkında ilgili yasal düzenleme çerçevesinde disiplin sürecinin işletilmesini istedi.
 • 'Yargı kararının derhal uygulansın'

  Sendikamızın örgütlü olduğu Tüpraş’ın Kocaeli, Kırıkkale, Aliağa, Batman rafinerileri ile Körfez Petrokimya ve Rafineri Müdürlüğü işçileri, 7 Mart 2006 tarihinde, Salı günü saat 13.00’de, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Ankara adresine giderek, ÖİB yetkililerinden Tüpraş’ta yargı kararının derhal uygulanmasını talep edecekler.
 • Tüpraş çalışanları faks çektiler

  Batman Tüpraş çalışanları iş çıkışı postane önünde toplanarak Cumhurbaşkanlığı’na, Başbakanlığa ve Özelleştirme Dairesi Başkanlığı’na faks çektiler.
 • Tüpraş'ta yargı kararı derhal uygulansın

  Petrol-iş Sendikası Aliağa şubesine bağlı Tüpraş ve Petkim'de çalışan işçiler iş çıkışı saat 17:00'de Aliağa Şube önünde toplanıp, yürüyerek Postane önüne geldiler. Tüpraş'ta yargı kararının derhal uygulanması için Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Ö.İ.B 'ye topluca faks çektiler.
 • Tüpraş işçisi eylemlerine devam ettiler

  Tüpraş özelleştirilmesinde danıştay kararının uygulanması istemiyle Tüpraş işçileri fabrika önünde yaptıkları eylemlerin ardından 03 Mart 2006 Cuma günü Cumhurbaşkanına, Başbakana ve Özelleştirme İdaresi Başkanına yolladıkları mektup ve fakslar ile eylemlerine devam etti. Şehir Merkezi girişinde servis otobüslerinden inen Tüpraş’lılar alkış ve sloganlarla taleplerini dile getirdiler.
 • Petrol-İş üyesi Tüpraş rafineri işçileri bugün Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ÖİB başkanına faks çekiyor

  Petrol-İş üyeleri, çekecekleri fakslarda, Başbakan Erdoğan ve ÖİB Başkanı Kilci’den hukuk devletinin tesisi için Tüpraş’ta yargı kararının derhal uygulanmasını talep edecekler. Rafineri işçileri, Cumhurbaşkanı Sezer’e de yargı kararı ile ilgili sürecin Cumhurbaşkanlığı makamınca izlenmesi talebini iletecekler.  

Sayfalar