• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • Mario Savio ve özelleştirme | E.Ahmet Tonak-Birgün .

  Yıllar önce, 2 Aralık 1964 günü California Üniversitesi'nin Berkeley kampüsünün rektörlük binası önünde öğrenci lideri mario Savio tarihi bir konuşma yapar. Gündemdeki mesele üniversitede fikir özgürlüğü ve buna şu ya da bu biçimde karşı çıkan, sınırlamalar getiren üniversite yönetimidir.
 • Özelleştirme, Yabancılaştırma ve Sömürgeleştirme | Erol Manisalı-Cumhuriyet

  Türkiye'de ''özelleştirmelerde esas sorun'' özelleştirme sonucu ''kamusal ve ulusal faydanın'' ortadan kalkması sorunudur.  
 • Özelleştirmeye Sıradan Direniş | Hayri Kozanoğlu-Birgün

  Türk Telekom'a 6.55 milyar dolar fiyat verilmesi piyasaları sevince boğdu. Özelleştirme yanlıları artık ideolojik tartışma döneminin kapandığını, bu borç yüküyle başka çare kalmadığını öne sürüyorlar. 
 • Sendikalar Birleşin! | Işık Kansu-Cumhuriyet

  Hep böyle oldu... Özelleştirmelerle doğrudan baş etmeye çalışan sendikalar dışında diğerleri resmen yattı. Ne zaman özelleştirmeler uyuyanların da başına bela oldu, bu kez onlar uyandı, diğerleri yattı!  
 • Artan Saldırılar ve Sendikacıların Birleşik Eylem Çağrısı | A.Cihan Soylu-Evrensel

  Ülke düzeyindeki eylemleriyle özelleştirme saldırısını protesto eden Telekom işçi ve emekçileri, özelleştirme başta olmak üzere sermaye ve hükümetinin saldırılarına karşı birleşik direniş çağrısını yinelediler.
 • Özelleştirme, Karlılık ve Tüpraş | E.Ahmet Tonak-Birgün

  Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin özelleştirme girişimlerine soldan getirilen eleştirilerde sık sık kavramsal bulanıklıklara rastlanıyor. Örneğin, birçok açıdan değerlendirmelerinin isabetli olduğunu düşündüğüm, özelleştirmeler ve kamu mülkiyeti üzerine geçenlerde yayınlanmış bir yazıda ".. verimlilikle kârlılık arasında doğrusal ilişki kurmak mümkün değildir" deniyor (Kamu Mülkiyetini Savunmak, Siyasi Gazete, Nisan 2005).
 • Sermaye Hizmetkarlığı | İzzettin Önder-Cumhuriyet

  Seydişehir tesisleri, ERDEMİR, TÜPRAŞ, THY, Telekom ve sayılamayacak kadar çok sayıda değerli ulusal varlıklar satış rampasında. Satış işini yürüten sorumlular da büyüye kapılmış bir halde koşarken, sonuç hakkında ne en ufak bir bilgiye ne de aklıselime sahip!.. Çağa ayak uydurmak! Çağa ayak uydurma zırvalığını yaşarken şu noktaları dikkatinize sunmak istiyorum:  
 • Nereden İlerleyeceğiz? | A.Cihan Soylu-Evrensel

  15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’nin 35. yıldönümündeyiz. İşçi hareketinin, “tek tip sendika” dayatmasını, mücadele içinde örgütlenerek karşı koyuşla püskürtmesinin tüm milliyetlerden Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihine, bizzat kendi eliyle yazmasının bu yıldönümü, hareketli bir döneme denk geliyor. O günkü saldırıyı, onbinler halinde sokaklara çıkarak ve sermayenin tüm güç ve kurumlarıyla, deyiş yerindeyse göğüs göğüse bir mücadeleyle püskürten işçi ve emekçiler bugün çok daha kapsamlı saldırılarla karşı karşıya.
 • Büyük Yürüyüş | Şükran Soner-Cumhuriyet

  DİSK yönetimi, 15-16 Haziran Büyük Yürüyüşü'nün 35. yıldönümünde, sendikal haklar arayışı için aynı adla İzmit'ten İstanbul'a doğru yürürken, ajans haberlerinin satır aralarında sendikal haklara ilişkin işverenlere verilen bir küçük ama içeriği büyük af ve rüşvetin haberi geçti...  
 • Başka Bir Yol Yok! | İ.Sabri Durmaz-Evrensel

  Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek’in pazartesi günü yapılan “hükümet toplantısı”ndan sonra yaptığı açıklamaya bakılırsa, Bakanlar Kurulu’nun gündeminin yarısı Erdoğan’ın ABD gezisi, öteki yarısı da “Seydişehir işçilerini nasıl eder de bölüp alt ederiz”den oluşmuş!

Sayfalar