• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • Ya Basta ( Yeter Artık)

  ABD ve AB gibi sömürü düzenini kurumsallaştırmış emperyalist ülkelerin dayatması, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların talimatı sonucunda iktidardaki işbirlikçi hükümetler eliyle gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarında sıra şeker fabrikalarına gelmiştir.
 • Danıştay üyelerine yapılan saldırıyı kınıyoruz

  Cumhuriyetimizin en önemli kurumlarından, yüksek yargı organı Danıştay üyelerine bu sabah saatlerinde duruşma esnasında iken silahlı saldırıda bulunulmuş, 2 Daire Başkanı Mustafa Birden ile üye  Mustafa Yücel Özbilgin ağır olmak üzere Danıştay 2. Dairesi’nin 5 üyesi yaralanmıştır. Bu  insanlık dışı saldırıyı nefretle kınarken, Danıştay üyelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve acil şifalar diliyoruz. Temennimiz ağır yaralı Danıştay üyelerinin ölüm tehlikelerini atlatmaları ve bir an önce sağlıklarına kavuşmalarıdır.  
 • Cumhuriyet saldırganları hala bulunamadı

  Ülkemizin saygın basın kuruluşlarından Cumhuriyet Gazetesi’nin üç kez bombalı saldırıya uğramasına karşın saldırganların hala ortaya çıkarılamaması endişe vericidir. Bu saldırıların hedefi aynı zamanda, Cumhuriyet Gazetesi’nin şahsında, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. 
 • Tüpraş davasında sonuna kadar

  Sendikamız, Tüpraş'ın yüzde 51'lik hissesinin satışının iptaline ilişkin açtığı davaları esastan sonuçlandıran Danıştay 13. Dairesi’nin “red” kararları için, kararların temyiz incelemesi üzerine bozulması ve temyiz incelemesi sonucuna kadar yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda dava açtı.  
 • 'Toplumsal barış ve insanca yaşam için daha fazla demokrasi istiyoruz'

  Türkiye’nin emeğiyle geçinen tüm insanları, kadın ve erkek emekçiler. 1 Mayıs 2006’yı yepyeni umutlarla karşılıyoruz. Aydınlık günlerimizi karartmak isteyenlere inat, gelecek emekçilerin olacak.  
 • AKP İktidarı sosyal güvenlikte kazanılmış hakları ortadan kaldırdı

  AKP  Hükümeti, IMF’nin önerilerinin dışına çıkmamakta ısrar ederek, sözde reform adı altında Meclis’ten geçirdiği Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasalarıyla çalışanlarımızın kazanılmış haklarını ortadan kaldırdı.
 • Tüm emek güçleri, genel sağlık sigortası ve sosyal güvenlik tasarılarına karşı mücadeleye

  Türkiye’de de İktidar, Meclis’te görüşülmekte olan sosyal güvenlik ve sağlık sigortası tasarıları ile sosyal güvenlik ve sağlık giderlerini tamamen sigortalılara yüklemeyi, hatta bu kaynakları özel sektöre aktararak, özel sektöre kaynak yaratmayı ve özel sektörü güçlendirmek şeklinde bir politikayı uygulamaya sokmayı hedefliyor.
 • Petrol-İş, ÖİB yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu

  Tüpraş’taki %51 kamu payının özelleştirilmesine ilişkin işlemler hakkında açılan davalar sonucunda, DİDD Genel Kurulu 2.2.2006 tarihli kararıyla, ihale şartnamesi ve buna dayalı ihaleyi sonuçlandıran ihale komisyonu kararını hukuka aykırı bularak yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.  
 • Tüpraş'ta hukuksuzluğa devam kararı çıktı

  Dün bir açıklama yapan ÖİB, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2 Şubat 2006 tarihinde aldığı, Tüpraş’ın %51'lik hissesinin blok satışına ilişkin ihale komisyonu kararının ve ihale şartnamesinin yürütmesinin durdurulması kararını uygulamamıştır. İdare hukuki değil keyfi hareket ederek, 30 günlük yasal süre içerisinde bu kararı uygulamamakla suç işlemiştir.
 • Üretimden gelen gücünü kullanan Tüpraş işçisi bugün iş bıraktı

  Tüpraş’ta idare’ye tanınan 30 günlük sürenin dolmasına 3 gün kalmasına rağmen kararın hala uygulanmaması nedeniyle sendikamız üyesi Tüpraş rafineri işçileri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), siyasi iktidar ve ortada yargı kararı yokmuş gibi davranıp işlemlerin devamı niteliğinde kararlar alan Koç-Shell Konsorsiyumu’nu bir kez daha uyarmak için bugün tam gün iş bırakma eylemlerine başladı.

Sayfalar