• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • 17 Ağustos'u anıyoruz

  Yedi yıl önce gerçekleşen ve insanımıza büyük acılar yaşatan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor ve acıları paylaşıyoruz. 
 • İşvereni uzlaşmaya davet ediyoruz

  Bayrampaşa’da  kurulu Kadıoğlu Kozmetik işçileri, çok kötü çalışma koşullarından kurtulmak ve daha iyi koşullarda çalışmak için sendikamızın İstanbul 1 Nolu Şubesi’nde örgütlendiler. 
 • Petrol-iş Başkanlar Kurulu toplantısı sonuç bildirgesi

  “KKTC’ye yönelik tüm izolasyonlar kalkmalı ve birleşik bir Kıbrıs'ta iki halkın eşit temsili sağlanmalıdır"
 • BOTAŞ çalışanlarının sorunlarına duyarsız

  Sendikamız üyesi 2 bin BOTAŞ işçisi, sorunlarının çözülmesi için geçen hafta Türkiye çapında 2 saat iş bırakarak uyarı eylemi yaparken, BOTAŞ yönetiminin duyarsızlığını sürdürmesi ve sorunların çözümüne yanaşmaması üzerine, üyelerimiz bugün de 2 saat iş bırakma eylemi yaparak BOTAŞ yönetimini proteste edecekler. Üyelerimiz saat 10.00’a kadar iş başı yapmayacak.    
 • Petrol-İş üyesi 2000 Botaş işçisi eylemde

  BOTAŞ işyerlerindeki bir grup çalışanın ücretlerinin yükseltilmesine karşın, vaat edilmesine rağmen ücret artışının, sendika üyesi olanlar için yapılmaması, çalışanlar arasında ayrımcılığın sürdürülmesi, bazı kapsam içi personelin görev ünvanlarının iptal edilmesi ve yemekhanelerin özelleştirilmek istenmesi nedeniyle, BOTAŞ  işçileri bugün saat 10.00’a kadar iş başı yapmayarak, uygulamaları ve verilen sözlerin yerine getirilmemesini protesto ettiler.
 • Öztaşkın'ın Mersin Şube Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma

  Türkiye sendikal hareketinin önündeki en büyük engelleri oluşturan 2821 sayılı Sendikalar Yasası ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt yasalarının değiştirilmesi için AKP Hükümetin üç yıldan bu yana değişik taslaklar hazırladığını ancak bu taslakları Meclis gündemine getirmediğini belirten Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın, “Eğer biz sendikalar olarak bu yasaları sahiplenmezsek, bu yasaların değişmesi doğrultusunda talepte bulunmaz, bir baskı gücü oluşturmazsak, bu yasalar yine uzun süre değişmeyecektir” dedi.
 • Desan işçilerinin direnişini destekiyoruz

  Limter-İş Başkanı Dinç’in tutuklanmasını kınıyoruz Ücretlerini alamadıkları için direnen Desan Tersanesi işçilerine yapılan saldırıları, Limter-İş Genel Başkanı Cem Dinç ve Örgütlenme Uzmanı Kamber Saygılı’nın tutuklanmasını kınıyoruz.  
 • AKP hükümeti 'düşük statü'lü işçilik peşinde

  AKP hükümeti kamuda, 'düşük statü'lü işçilik peşinde. TBMM’ye gönderilen yasa tasarısı ile Hükümet, Anayasa, 4857 sayılı İş Yasası ve 2821 ve 2822 sayılı yasalardaki düzenlemelere,  ILO sözleşmeleri ve AB mevzuatına aykırı olarak, kamu kurumlarında çalışan veya işe alınacak işçiler için yeni düzenlemeler getirmeyi, bu işçilerin mevcut yasalardaki hak ve Toplu İş Sözleşmesi imkanlarından yararlanmalarını engellemeyi hedefliyor.
 • 12 Eylül yasaları bir an önce değişmeli

  Öztaşkın: 2821 ve 2822 sayılı 12 Eylül yasalarının değiştirilmesi için baskı gücü oluşturalım. İsviçre’nin Cenevre kentinde başlayan 95. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışma Konferansı sürüyor.  Türkiye’deki işçi ve işveren kesimlerini temsilen konferansa katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç ve TİSK Başkanı Tuğrul Kudatgobilik de birer konuşma yapacaklar.  
 • Ya Basta ( Yeter Artık)

  ABD ve AB gibi sömürü düzenini kurumsallaştırmış emperyalist ülkelerin dayatması, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların talimatı sonucunda iktidardaki işbirlikçi hükümetler eliyle gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarında sıra şeker fabrikalarına gelmiştir.

Sayfalar