• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Dış İlişkiler Servisi

 • Kolombiya'daki kömür madenleri Hollanda'da kaygı yarattı

  Hollanda'da kullanılan kömürün yarısından fazlası Kolombiya'dan ithal ediliyor. Aktivistlerin ve köylülerin tehdit edildiği ve öldürüldüğü, çalışma koşullarının güvencesiz olduğu ve sendikal hakların ihlal edildiği Kolombiya kömür sanayisindeki durum Hollanda'da kaygı uyandırdı.

 • Güvencesiz istihdama hayır!

  Bugün dünyada işçilerin önünde duran en önemli sorunlardan biri tamgün çalışmanın yerini kısmi zamanlı, taşeron ve çağrıya dayalı çalışma gibi güvencesiz çalışma biçimlerinin alıyor olmasıdır. Bütün dünyada sendikalar, hükümetlerin ve işverenlerin işçilere dayatılmaya çalıştığı güvencesiz istihdama karşı çıkıyor, bütün işçilerin insan onuruna yakışır bir işe sahip olmaları için mücadele ediyor.

 • Meksika'da sendikal haklar konusunda diyalog yolu açıldı

  IndustriALL ve ITUC Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto ile görüşerek diyalog başlattı. Devlet Başkanı Nieto, Los Mineros'un başkanı Napoleón Gó...
 • Kanada ve Türkiye'deki Crown işçilerine adalet

  Crown Holdings Inc. adlı çokuluslunun Kanada ve Türkiye'deki işletmelerinde işçilerin temel hakları için yürütülen uluslararası kampanya gücleniyor.

 • Meksika'da Sendikal Örgütlenme Üzerine Seminer

  Meksika ve Orta Amerika sendika yöneticilerine yönelik seminerin gündeminde örgütlenme vardı.

 • Kolombiya'da sendikalar birlik yolunda adım atıyor

  Kolombiya'da IndustriALL'a bağlı maden ve enerji sendikaları şu ortak açıklamayı yaptı: “Ülkenin ekonomik, politik ve sosyal bir kriz yaşadığı şu günlerde birliğimizi güçlendirmek için yeni bir girişimde bulunma kararı aldık.”

 • Tayland sendikaları birlik yönünde büyük bir adım attı

  IndustriALL Küresel Sendika'nın kuruluşundan bu yana, Tayland'daki IndustriALL üyesi sendikalar, Tayland sendikal hareketinin birliğini sağlamak ve gü...
 • Güney Afrika'da altın madencileri greve çıktı

  IndustriALL Küresel Sendika'nın üyesi Ulusal Maden İşçileri Sendikası (NUM) Güney Afrika'da altın madeni sektöründe 3 Eylül'de süresiz grev başlattı. Grevci işçiler işverenlerin önerdiği çok düşük ücreti reddediyor ve insana yakışır bir ücret artışı talep ediyorlar.

 • ITUC ve IndustriALL Meksika devlet başkanıyla görüştü

  ITUC ve IndustriALL Küresel Sendika Meksika Delet Başkanı Enrique Peña Nieto ile görüştü. Nieto diyalogu kabul etti ve hükümetinin bağımsız sendikalara baskı uygulamayacağını söyledi.

 • Kanada'da Unifor'u kurmak için CAW ve CEP birleşiyor

  Kanada'da IndustriALL Küresel Sendika'nın üyesi CAW ve CEP Toronto'daki kuruluş kongresinde Unifor'u kurmak üzere birleşiyor. Yeni sendika sanayi ve hizmet sektörlerinde 300.000 işçiyi temsil ediyor. Unifor Başkanı Jerry Dias örgütlenmeye ve toplumun değişik kesimleriyle ilişkilere odaklanacaklarını belirtti.

Sayfalar