• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

  • Mısır'da Suez Steel'de grev sona erdi, ama mücadele sürüyor

    Suez Steel işyerinde toplu sözleşmeyle ilgili uyuşmazlık çözüldü. Ama IndustriALL Küresel Sendika, işveren sendikaları ve işçi haklarını tümüyle tanıyana kadar görüşmelerin sürmesi gerektiğini vurguluyor.
  • IndustriALL Tunus sendikalarının siyasi cinayete karşı eylemini destekliyor

    Muhalefet lideri Mohammed Brahmi'nin öldürülmesini protesto etmek üzere yapılan genel grevin ardından Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) hükümetin istifasını istedi.
  • Svaziland'da tutuklu sendikacı Wonder Mkhonza derhal salıverilmelidir

    IndustriALL Küresel Sendika Svaziland Rafinaj İşçileri Sendikası Genel Sekreter Vekili Wonder Mkhonza'nın isyana teşvik suçlamasıyla tutuklanmasını kınıyor. 
  • Unilever'de şirket yönetimiyle görüşme ve sendika ağı

    Tüketim ürünleri çokuluslusu Unilever'in muazzam kârları artmaya devam ederken, şirketin bütün dünyadaki çalışanlarının sendikaları üzerindeki baskıları da artıyor. IndustriALL 4-7 Mart günlerinde bu gelişmelerin görüşüldüğü iki ayrı toplantıya katıldı.
  • Unilever'de küresel dayanışma büyüyor

    IndustriALL Küresel Sendika ve Uluslararası Gıda İşçileri Federasyonu IUF üyesi sendikaların oluşturduğu Unilever Küresel Ağı 6-7 Mart 2013 tarihlerinde İngiltere'nin Eastbourne kentinde toplandı.
  • Petrol-İş Yönetimi IndustriALL Yönetimi ile Cenevre'de Görüştü

    Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın ile Genel Sekreteri Ali Ufuk Yaşar 8 Mart 2013 günü Cenevre'de IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreteri Jyrki Raina ve Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan ile görüştü.
  • Tasarı İLO standartlarına AB normlarına aykırı

    IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreteri Jyrki Raina, Sendikal Güç Birliği Platformu ve DİSK üyelerinin dün biber gazına ve polis şiddetine rağmen protesto ettiği Toplu İş İlişkileri Yasası tasarısı, konusunda hükümete bir mektup gönderdi. 9 Ekim tarihli mektupta IndustriALL tasarı ile örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkının engellendiğini belirtiyor ve çözüm için “Türkiye'deki sendikal hareketin tümü” ile diyologa geçilmesi önerisinde bulunuyor.
  • Sendikalar taşeron işçiliğine mücadeleyle cevap veriyor

    IndustriALL Küresel Sendika, 2 Ekim'de, taşeron işçiliği konusunda 'Üçlü Tuzak' adlı yeni bir rapor yayımladı.
  • IndustriALL Otomotiv Grubu Toplantısı

    IndustriALL Otomotiv Çalışma Grubu 11-13 Eylül günlerinde Rusya'nın Saint-Petersburg kentinde toplandı.
  • Kolombiya'da Sendikanın tanınma mücadelesi

    Cepcolsa'ya hizmet veren taşeron işçileri adına görüşme yapan Kolombiya Petrol İşçileri Sendikası (USO), kendileriyle görüşmeyi reddeden ve işçilere kötü davranan iki şirkete karşı harekete geçeceklerini açıkladı. 

Sayfalar