• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Dış İlişkiler Servisi

 • İŞÇİLERİN SENDİKALARINI ÖZGÜRCE SEÇMELERİ MEŞRU VE YASAL HAKLARIDIR

  Genel merkezi İngiltere'de bulunan East Pharma'ya bağlı Türkiye'deki ilaç şirketi Deva Holding, sırf sendikalaştıkları için, Haziran'dan bu yana sekiz işçiyi işten attı. Bunun üzerine IndustriALL Küresel Sendika, Deva İlaç'ta yaşanan sendikasızlaştırma operasyonuna karşı  Deva Holding yönetimine, sendika üyelerine uygulanan baskıya son verilmesi ve Petrol-İş Sendikası ile yapıcı diyalog kurulması talebinde bulundu.

 • Grev İşçinin Hakkıdır

  Grev hakkı örgütlenme ve toplu sözleşme özgürlüğünün temel unsurudur. Küresel sendikalar işverenlerin ve hükümetlerin/devletlerin saldırılarına karşı bütün dünyada bu temel hakkı savunmaya kararlıdır.

 • AB ve ABD için şirketler insan haklarından çok daha önemli

  Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC), çokuluslu şirketlerin faaliyetlerini düzenleyecek hukuken bağlayıcı uluslararası bir araç geliştirme kararı aldı. Ama çokuluslu şirketlerin merkezlerinin bulunduğu ülkeler karara karşı oy kullandı.

 • Güvencesiz çalışmaya karşı toplu sözleşme stratejileri

  IndustriALL güvencesiz çalışmaya karşı mücadelede hayati araç olarak toplu sözleşme stratejilerinin kullanılmasını özendirmek için yeni bir kitapçık yayımlıyor.

 • IndustriALL yatırımcıları Rio Tinto'dan işin aslını sormaya çağırıyor

  IndustriALL yatırımcıları Rio Tinto'dan uyuşmazlığın aslında nereden kaynaklandığını sormaya ve gerçeği araştırmaya çağırıyor.

 • Romanya Petrokimya Sendikası'na Ziyaret

  Sendikamızın da üyesi bulunduğu RETUNSEE (Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Ağı) dönem başkanlığını da yürüten Romanya Petrokimya İşçileri Sendikası Lazar Edeleanu başkanının davetlisi olarak Köstence'ye giden sendikamız heyeti Romanya Petrokimya Sendikası'nın düzenlediği konferansa katıldı.

 • İşverenler uluslararası grev hakkını inkâr ediyor

    Haziran 2014'te Uluslararası Çalışma Konferansı'nda (UÇK), Standartları Uygulama Komitesi'ndeki görüşmeler sırasında, İşveren Grubu, grev hakkının 87 nolu ILO sözleşmesinin kapsamı içinde olduğunu kabul etmemekte diretti. Böylece uluslararası hukukun onlarca yıllık yerleşik uygulamasını sarstı.

 • Svaziland'da vaat edilen reformlar konusunda sabır tükeniyor

  Cenevre'de Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Svaziland'daki sendikal haklar görüşülürken, öfkeli işçi temsilcileri tepkilerini, hapisteki sendika avukatının serbest bırakılması ve iki sendikal merkezin hukuken tanınması taleplerinin yazılı olduğu karton levhalarla dile getirdiler.

 • Otomotiv sektöründe küresel sendikal güç kazanmak

  IndustriALL Küresel Sendika'nın otomotiv endüstrisindeki etkinlikleri, şirket ağlarıyla sendikal güç kazanmaya ve bütün dünyada çokuluslu işverenleri ...
 • RAPOR: ASBEST ÖLDÜRÜR

  Sendikalar işte güvenliği artırır Asbest gelişmekte olan ülkelerde hâlâ yaygın olduğu için, IndustriALL Küresel Sendika ile Uluslararası İnşaat ve Ağ...

Sayfalar