• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Dış İlişkiler Servisi

 • Çalışma değişiyor

  Küresel sermaye istihdam yöntemlerinde köklü bir değişimi dayatıyor. Güvenceli işler giderek azalırken, onun yerini taşeron işçiliği ve geçici çalışma alıyor.

 • Koreli işçiler direniyor

  Kore Metal İşçileri Sendikası (KMWU) ücretlerin artırılması, güvencesiz işçilerin düzenli statüye geçirilmesi ve gece vardiyasının kaldırılması talebiyle grevler düzenliyor.

 • Avrupa Sanayi İşçileri Sendikası IndustriAll Üç Federasyonun Birleşmesiyle Kuruldu

  Kimya ve enerji, metal ve otomotiv, tekstil ve deri işkollarında faaliyet gösteren üç Avrupa federasyonunun tek bir sanayi işçileri federasyonu çatısı...
 • Küresel Sanayi İşçileri Federasyonu IndustriALL kuruldu.

  Küresel Sanayi İşçileri Federasyonu IndustriALL’un kuruluş kongresi 19 Haziran-20 Haziran 2012 tarihleri arasında Danimarka’nın Kopenhag kentinde yapıldı

 • ICEM fesih kongresi yapıldı

  Uluslar arası Kimya Enerji Maden ve Genel  İşçi Sendikaları Federasyonu ICEM’in fesih kongresi  18 Haziran 2012 tarihinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da  ICEM Genel Sekreteri Manfred Warda’nın açış konuşması ile başladı.

 • Küresel Kapitalizm ve Sendikal Hareket

  Sendikal Güç Birliği Platformu tarafından yayımlanan Dünya Sendikal Hareketi Dosyası kitabında dünyanın çeşitli yerlerinde işçilerin, emekçilerin, sendikaların yaşadıkları sorunları aşmak için sergiledikleri politikalar, mücadele ve eylem yöntemleri, bu politika ve mücadele  yöntemlerinin Türkiye sendikal hareketi ile benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konuluyor.

 • SGBP'DEN DÜNYA SENDİKAL HAREKETİ DOSYASI: Küresel Kapitalizm ve Sendikal Hareket

  Sendikal Güç Birliği Platformu tarafından yayımlanan Dünya Sendikal Hareketi Dosyası kitabında dünyanın çeşitli yerlerinde işçilerin, emekçilerin, sendikaların yaşadıkları sorunları aşmak için sergiledikleri politikalar, mücadele ve eylem yöntemleri, bu politika ve mücadele  yöntemlerinin Türkiye sendikal hareketi ile benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konuluyor.

 • İnsana yaraşır istihdam yaratılmalı

  Küresel Sendikalar yayımladıkları 1 Mayıs bildirisinde hükümetlerin sürdürülebilir ve adil bir ekonomik canlanma için hareket geçmesi gerektiğine vurgu yaptı.

 • Konferansta Türkiye'de düzensiz ve güvencesiz istihdam tartışıldı

  Uluslararası Kimya Enerji Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu ICEM, Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu IMF ve Uluslararası Tekstil İşçileri Federasyonu ITGLWF'in ortaklaşa düzenledikleri “Türkiye'de ulusal düzensiz ve güvencesiz istihdam konferansı” 25-26 Nisan 2012 tarihlerinde Ankara'da yapıldı.

 • Mısır'da İş Yasası Taslağı Parlamento'da

  Mısır'ı sarsan Halk Devrimi'nden bir yıl kadar sonra, sendikal özgürlükler ve bağımsız sendikaların oluşumuyla ilgili yasa konusunda ülkede ...

Sayfalar